Kalite - Çevre - İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası kapsamında, Leka Endüstriyel İmalat Sanayi A.Ş.

oluşturduğu Grado Quartz Surfaces Markası ile aşağıda belirtilen hususlarda bahsi geçen

koşulları ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmektedir;

  • Kuvars Yüzeyler üretiminde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının gereklilikleridahilinde ürünler üretmekteyiz.
  • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması yönünde faaliyetlerimizi Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektörümüzde örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız.
  • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına ve çevreye gelebilecek olumsuz etkileri önlemek için gerekli her türlü korumayı sağlamaktayız.
  • Müşteri ihtiyaçlarını istenilen kalitede ve zamanında, tam, doğru olarak karşılamak ve müşteri memnuniyetini sağlamak üzere süreçler geliştirmek, tedarikçilerimizin, hizmetlerimiz ve süreçlerimizle ilişkili kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği boyutlarına dahil olmasını sağlamak için çalışmaktayız.
  • Faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak oluşabilecek tehlikeleri tanımlamakta ve ilgili risk değerlendirmelerini yapmaktayız.
  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını öne çıkaran üretim sistemleri dahilinde çalışmaktayız.
  • Ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla kuvars, kompozit ürünlerin üretimi alanında standartların gerekliliklerine uymakta ve kaliteli kaynak yönetimi ile çalışmaktayız.
  • Ana hedefimiz müşteri memnuniyetini ön planda tutmak ve bunun devamlılığını sağlamaktır.
  • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerimizin etkinliğini korumak ve kalıcılığını sağlamak üzere iç denetimler ile çalışanlar ve süreçlerin performansını ölçmekteyiz.
  • Müşteri beklentilerini karşılamak için etkin ARGE çalışmaları ile Pazar ihtiyaçlarının üzerinde ürün portföyü geliştirmek için çalışmaktayız.

Saygılarımızla